Proszę przećwiczyć podane słówka
bez pośpiechu aż do skutku


dziewczynka
chłopiec
ciocia
książka
pies
dom

Return