Trochę grafologii

Nachylenie:

- wiersz wznosi sie ku prawemu brzegowi strony
"Oznacza to osobę pełna ambicji, energiczną, zrównoważnoną; kogoś, kto jest logiczny i panuje nad nerwami."

Pochyłość pisma:

- pismo przeciętne (lekko pochylone w prawo)
"Jest to najbardziej powszechny sposób pisania, który symbolizuje zrównowazona i spokojną osobowość."

Wielkość pisma:

- małe pismo
"Miłośnik szczegółów. Piszący potrafi skoncentrowac się baz większej trudności na swoich problemach, należy do osób rozważnych."

Kształt:

- kształt mieszany
"Wysoko rozwinięte zdolności umysłowe. Jednocześnie odsłaniaja one dobrotliwą stronę natury uwydatniającą sie w zaokrąglonych elementach pisma."

Spacjonowanie:

- litery - wąskie
"Pismo takie świadczy o małostkowości lub tajemniczości. Osobnik tak piszący demonstruje pewien stopień zahamowania."
- słowa - pisane przeciętnie
"Tego rodzaju pismo świadzy o złotym środku pomiędzy ekstrawagancją a nadmierną powściągliwością. Umiarkowany temperament, wszystko planuje z wielką rozwagą, znajduje miejsce dla nieprzewidzianych okoliczności i potrafi się do nich dostosować"

Wiersze:

- szerokie odstepy
"Świadczą o otwartości umysłu, o kimś, kto skłonny jest zbadać każdą ściezkę, aby dowiedzieć sie czegoś nowego. Jest to osoba szlachetna i serdeczna, przejawiająca tendencję do ekstrawagancji, okazjonalnie impulsywna."

Sposób łączenia:

- pismo przerywane
"Mysli piszącego "skaczą", gdy odrywa on pióro od kartki papieru. Jakkolwiek tego typu osoba wykazuje duże zdolności umysłowe, skłonna jest raczej wyciągac wnioski, niż pogrążać się w rozmyślaniu."

Marginesy:

"Jeśli prawy margines jest szerszy od lewego, świadczy to o tym, że piszący nie lubi przesady i staje się coraz bardziej oszczędny."
"Jesli marginesy są szerokie - piszący ma poczucie piękna, dobrego smaku, moga też wskazywać na ekstrawagancę oraz tendencję do rozrzytności."

Nacisk:

- silny nacisk pióra
"Świadczy o fizycznej witalności, wielkim wigorze oraz materialistycznym spojrzeniu na świat. Tego rodzaju osoba jest realista "chodzi po ziemi" i wykazuje dużo praktycyzmu."

Zawijasy:

"Jeśli ostatnia litera wyrazu zakończona jest cienkim pociągnięciem, świadczy to o wrażliwości danej osoby."

Pętle:

- bez pętli
"Litery pisane są bez przesadnego kaligrafowania, świadczy to o panowaniu umysłu nad sercem. Piszący zdradza wówczas większe zainteresowanie ćwiczeniami umysłowymi niz osoby, które stawiają litery z ozdobnikami."

Cechy charakteru

(Autocenzura I)

Obraz charakteru

(Autocenzura II)

Jeśli chcesz spojrzeć na próbke pisma, proszę bardzo!

Przykład

 

Strona główna